• |
  • |
  • ۲۳:۱۱ - یکشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۷

کارگاه ها

کانال ایتا دفتر توانمندسازی و آموزش های کاربردی
درخواست برگزاری کارگاه آموزشی
آموزش های آزاد
آموزش های ضمن خدمت
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی
مرکز رشد واحدهای فناور
باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
ارتباط دانشگاه و صنعت