• |
  • |
  • ۱۴:۲۴ - پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

اطلاعیه ها

کانال ایتا دفتر توانمندسازی و آموزش های کاربردی
دفتر برنامه و بودجه
دفتر توانمندسازی و آموزش های کاربردی
دفتر امور اقتصادی دانش بنیان
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی
مرکز رشد واحدهای فناور
باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
ارتباط دانشگاه و صنعت