• |
  • |
  • ۱۲:۰۰ - سه شنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۷

اطلاعیه ها

کانال ایتا دفتر توانمندسازی و آموزش های کاربردی
درخواست برگزاری کارگاه آموزشی
دفتر برنامه و بودجه
دفتر امور اقتصادی دانش بنیان
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی
مرکز رشد واحدهای فناور
باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
ارتباط دانشگاه و صنعت