بازدید ۴ ساعته رئیس واحد از شرکتهای دانش بنیان

۰۸ آذر ۱۳۹۶ | ۱۰:۱۲
تعداد بازدید:۱۱۷۰
بازدید ۴ ساعته رئیس واحد از شرکتهای دانش بنیان

بازدید ۴ ساعته دکتر سعید قاضی مغربی رئیس واحد یادگار امام خمینی (ره)‌ شهرری از شرکت های دانش بنیان، مراکز رشد، کارگاه ها و آزمایشگاه های واحد

دکتر سعید قاضی مغربی رئیس واحد یادگار امام خمینی (ره)‌شهرری ضمن بازدید از شرکت های دانش بنیان، مراکز رشد، کارگاه ها و آزمایشگاه های واحد گفت: حمایت از شرکت های دانش بنیان از موضوعات مهمی است که مسوولان جدید دانشگاه باید اهمیت ویژه ای به آن دهند.

رئیس واحد یادگار امام خمینی (ره)‌شهرری گفت: باید بدانیم رسیدن به جایگاه قابل توجه در عرصه اقتصاد دانش بنین نیازمند سرعت عمل در  همه جانبه این شرکت هاست.

وی گفت: شرکت های دانش بنیان در دنیای امروز سهم بسیاری از اقتصاد کشورهای پیشرفته را به خود اختصاص داده اند.

رئیس واحد یادگار امام خمینی (ره)‌شهرری با اشاره به مسیری که برای شرکت های دانش بنیان تعریف شده و اینکه این مسیر دارای مشکلات عدیده ای است گفت: ما درصد برطرف کردن این موانع هستیم و با تمام قوا از این شرکت ها حمایت می کنیم و شرکت ها استانداردهای لازم را برای تجاری سازی کسب کنند.

دکتر قاضی مغربی گفت: باید شرایطی را برای مراکز رشد و واحدهای مستقر در آن فراهم آوریم تا آن ها را به شرکت های دانش بنیان تبدیل نمائیم.

وی با اشاره به سوابق خود در ارتباط با صنعت بیان داشت من مشکلات شما را درک می کنم و قول مساعد می دهم تا فضا و امکانات مورد نیاز این شرکت ها و مراکز را در چارچوب قوانین و مقررات دانشگاه آزاد اسلامی فراهم آورم.

در پایان این بازدید هریک از این شرکت ها و مراکز رشد به بیان مشکلات و نقطه نظرات خود پرداختند.