ایجاد ۱۴ فضای دفتری برای شرکتهای دانش‌بنیان

تعداد بازدید:۲۷۳
دستاوردها
ایجاد ۱۴ فضای دفتری برای شرکتهای دانش‌بنیان

افتتاح و شروع به فعالیت حوزه برنامه‌ریزی و امور اقتصادی دانش‌بنیان  توسط ریاست عالی دانشگاه