شف درجه ۲

ثبت نام در این کارگاه برای عموم آزاد می باشد.
 • وضعیت*
  0
 • 1
 • نام*
  2
 • نام خانوادگی*
  3
 • نام پدر*
  4
 • محل تولد*
  5
 • کد ملی*
  6
 • تلفن همراه*
  7
 • مقطع تحصیلی*
  8
 • رشته تحصیلی*
  9
 • ایمیل*پسوند ایمیل را به صورت کامل وارد نمایید
  10
 • تصویر پرسنلی*فایل های خود را آپلود کنید آپلود
   11
  • لطفا پس از ثبت فرم قدری تامل کنید تا به صفحه بانک متصل شوید و از تکرار کلیک بر روی آیکون ثبت فرم جدا خودداری نمایید. پس از وارد کردن کد امنیتی وارد صفحه پرداخت بانک خواهید شد. تا زمان پرداخت هزینه ثبت نام، پرداخت شما نهایی نخواهد شد.
   12