مبانی بیوانفورماتیک ۱

ثبت نام
 • فراگیر گرامی پس از پرداخت مبلغ دویست هزار تومان به شناسه شبا IR02 0170 0000 0011 0961 3770 09 و یا به حساب شماره 0110961377009 با شناسه واریز 1223 نزد بانک ملی ایران به نام دفتر توانمندسازی و مهارت های کاربردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری نسبت به ثبت نام در دوره و پر نمودن فرم حاضر اقدام نمایید. همچنین لازم است شماره پیگیری فیش واریزی را در این فرم وارد نموده و اصل فیش را در جلسه اول تحویل مدیر اجرایی نمایید.
  0
 • شماره پیگیری*شماره پیگیری فیش واریزی
  1
 • 2
 • فیش واریزی*عدد شش رقمی که با رنگ قرمز در فیش واریزی مشخص شده است بارگذاری
   3
  • نام*
   4
  • نام خانوادگی*
   5
  • نام پدر*
   6
  • محل تولد*
   7
  • کد ملی*
   8
  • تلفن همراه*
   9
  • مقطع تحصیلی*
   10
  • رشته تحصیلی*
   11
  • ايميل*پسوند yahoo.com@ و gmail.com@ و یا ..... را هم مرقوم بفرمایید
   12
  • تصویر پرسنلي* آپلود
    13
   • لطفا پس از ثبت فرم قدری تامل کنید تا کد رهگیری شما ارسال شود. از تکرار کلیک بر روی آیکون ثبت فرم جدا خودداری نمایید.
    14