ثبت نام کارگاه معنا و فلسفه زندگی در نهج البلاغه

 • دفتر توانمندسازی و آموزش های کاربردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری برگزار می نماید. کارگاه(جمعاْ 16ساعت) برگزار خواهد شد گواهینامه برای شرکت کنندگانی صادر می شود که در هر دوره شرکت نمایند. برگزاری این کارگاه به صورت مجازی و در سامانه دانان می باشد. زمان ثبت نام از دو اردیبهشت لغایت نهم می باشد.
  0
 • وضعیت*
  1
 • 2
 • کد پرسنلی*برای هیات علمی و کارمند الزامی است.
  3
 • نام*
  4
 • نام خانوادگی*
  5
 • کد ملی*
  6
 • شماره شناسنامه*
  7
 • نام پدر*
  8
 • پست سازمانی*
  9
 • تلفن همراه*
  10
 • لطفا پس از ثبت فرم قدری تامل کنید تا کد رهگیری شما ارسال شود. از تکرار کلیک بر روی آیکون ثبت فرم جدا خودداری نمایید.
  11