تدوین برنامه درسی «نظام آراستگی محیط کار (۵S)» توسط عضو هیات علمی واحد

۲۷ تیر ۱۳۹۷ | ۰۷:۵۸ کد : ۵۱۱۲ اخبار
تعداد بازدید:۶۸۸
تدوین برنامه درسی «نظام آراستگی محیط کار (۵S)» توسط عضو هیات علمی واحد

عنوان پیشنهادی «نظام آراستگی محیط کار (5S)» که توسط عضو هیات علمی واحد تدوین شده است پس از طرح و بررسی در شورای برنامه درسی دفتر توانمندسازی و مهارت های کاربردی سازمان مرکزی مورد تایید قرار گرفت.

محتوی این برنامه با کد شناسه 33587 بر روی سامانه برنامه درسی مربوطه به نشانی https://cdb.iau.ir بارگذاری شده و قابل دسترس می باشد.


نظر شما :