اخبار - آرشیو

رئیس واحد در شورای مدیران: اخذ مجوز برگزاری دوره های ارتقاء پایه ورود به حرفه مهندسی ساختمان
برگزاری جلسه ارائه گزارش عملکرد ۳ ماهه رئیس واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری

رئیس واحد در شورای مدیران: اخذ مجوز برگزاری دوره های ارتقاء پایه ورود به حرفه مهندسی ساختمان

اخذ مجوز برگزاری دوره‌های ارتقأ پایه و ورود به حرفه مهندسی ساختمان برای مدت سه سال برای همه رشته‌ها به دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری اعطا شد.

ادامه مطلب