ماموریت ها

تعداد بازدید:۳۳۶۸

ماموریت‌های اصلی حوزه برنامه‌ریزی و امور اقتصادی دانش‌بنیان
  برنامه‌ریزی و تجزیه و تحلیل بودجه
   نظارت راهبردی
  امور اقتصادی دانش‌بنیان 
  آموزش کاربردی کوتاه مدت

 ماموریت‌ها  و شرح وظایف:

۱-  برنامه‌ریزی و نظارت  بر اجرای مصوبات و ارزیابی مستمر نظام مدیریتی در واحدها

۲-  تهیه الگوی توسعه استراتژیک واحد با همکاری حوزه­های مختلف

۳- تعامل در جهت تعیین وظایف عملیاتی حوزه­های مختلف در راستای تحقق برنامه­های استراتژیک دانشگاه.

۴- جمع‌آوری و سازماندهی اطلاعات و بررسی و مدیریت شاخص‌های جدید مربوط به ارزیابی سنحش عملکرد و رتبه‌بندی و تعالی سازمانی در واحدها

۵- ارزیابی عملکرد واقعی حوزه‌های مختلف در مقایسه با برنامه‌های استراتژیک تدوین شده برای واحد

۶- تعیین انحرافات ما بین برنامه­های کاری و عملکرد واقعی حوزه‌های مختلف واحد و کشف و گزارش دلایل این انحرافات به مسئولین مربوطه

۷- تدوین برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت (راهبردی)، تدوین بودجه سالانه و مطالعه بررسی و اقدام مقتضی  در زمینه  سایر امور مرتبط با برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی

۸- تهیه و تلفیق بودجه سالانه واحد اعم از بودجه پژوهشی، جاری و پیش‌بینی بودجه سال بعد

۹- تعیین انحرافات مابین بودجه سالیانه پیش‌بینی شده حوزه‌های مختلف و عملکرد واقعی آن حوزه­ها

۱۰- بررسی دلایل انحرافات مابین بودجه سالیانه پیش‌بینی شده برای حوزه‌های مختلف و عملکرد واقعی آن و ارائه گزارش به مسئولین مربوطه در خصوص علل این مغایرت‌ها

۱۱- توجه به مدل و برنامه‌های آتی  بر اساس مطالعات مربوط به دانشگاه‌های آینده

۱۲- تعامل با سازمان مرکزی جهت افزایش رتبه واحد دانشگاهی با توجه به پیشرفت حاصل شده

۱۳- استقرار نظام تشکیلاتی و سازمانی، طبقه‌بندی مشاغل و نظارت بر اجرای آن  با رویگرد مهندسی ساختار، نمودار سازمانی و مشاغل و شرح وظایف

۱۴- نیاز سنجی، برنامه‌ریزی، اجرا، ارزشیابی و بازخورد دوره‌های آموزشی تخصصی و کاربردی کوتاه مدت در چهار سطح (کارمندان، هیات علمی، بورسیه و مدیران) و ارائه گزارشات مربوطه در واحدهای دانشگاهی با هدف توا نمندسازی منابع انسانی و استقرار نظام مدیریت دانش

۱۵- برگزاری دوره‌های کاربردی کوتاه مدت برای موسسات و سازمان‌های بیرون از دانشگاه

۱۶- برنامه‌ریزی و نظارت بر امور اقتصادی دانش‌بنیان و تجار ی‌سازی دا نش

۱۷- بررسی و ارائه نظرات مشورتی در باره برنامه‌های اقتصادی و مالی بر اساس سیاست‌ها و خط مشی‌های تعیین شده

۱۸- مطالعه میزان پیشرفت طرح‌های اقتصادی و مالی واحد دانشگاهی

 
آخرین ویرایش۰۴ آذر ۱۳۹۶