دفتر توانمندسازی و آموزش های کاربردی

تعداد بازدید:۷۸۳۵

امروزه سازمان‌ها به افرادی نیازمندند که مشکل گشا، مبتکر و توانمند باشند و با به کارگیری توانایی‌های خود بتوانند موجبات بقای سازمان در محیط رقابتی سالم را فراهم آورند. اطمینان امروز و موفقیت فردای سازمان‌ها بیشتر به استعداد و ادراک کارکنان‌شان وابسته است. کارکنان توانمندی که قادر باشند در درون تیم‌های کاری خودگردان، ایفای نقش نموده و وظایف خود را به انجام رسانند؛ موجب افزایش کارایی در یک سازمان خواهند شد و سازمان قادر به پیشرفت و دستیابی به موفقیت‌های شغلی بالا می‌شود. تاکید سازمان‌ها بر این امر موجب ارائه چهره جدیدی از سازمان توانمندساز شده است. توانمندسازی یک حرکت دائمی و اهمیت آن همواره رو به افزایش است. توانمندسازی اساس توسعه و کسب و کار امروز است و همگام با تغییرات اجتماعی، دستاوردهای تکنولوژیک و تقاضاهای محیط رقابتی در حال پیشرفت است.

شرح وظایف و فعالیت ها :

  • مطالعه و بررسی جهت شناخت نیازهای تخصصی و کاربردی کارکنان
  • تهیه و تنظیم فرم‌های نیازسنجی و ارزشیابی متناسب با استانداردهای موجود
  • آسیب شناسی برنامه‌های آموزشی و تلاش جهت رفع موانع و مشکلات موجود در فرایند اجرای آموزش
  • تهیه و تنظیم طرح جامع آموزش کارکنان
  • تهیه و تنظیم طرح جامع آموزش اعضای هیات علمی و بورسیه
  • استفاده از تکنولوژی آموزشی (سخت افزاری و نرم افزاری) جهت برنامه‌ریزی منسجم و مدون
  • برگزاری دوره‌های آموزشی کوتاه مدت برای کارکنان و اعضای هیات علمی
  • طراحی، برنامه‌ریزی و اجرای دوره‌های آموزشی کوتاه مدت ضمن خدمت
  • طراحی، برنامه‌ریزی و اجرای دوره‌های آموزشی قبل و ضمن خدمت کارکنان
  • برگزاری دوره‌های آموزشی بر مبنای فعالیت‌های پژوهشی مدیران و اعضای هیات علمی

 

 
آخرین ویرایش۱۱ مهر ۱۳۹۷