مدل های مشارکت در توسعه فعالیت های دانش بنیان

تعداد بازدید:۴۱۷

 

مدل های مشارکت  در توسعه فعالیت های  دانش بنیان

مطبق به آیین نامه جامع بازار فناوری و سراهای نوآوری

دانشگاه آزاد اسلامی

مدل اول : مدل اجاره

مدل دوم : حق امتیاز (رویالتی) بدون مالکیت معنوی

مدل سوم : حق امتیاز (رویالتی) با مالکیت معنوی

مدل چهارم : فروش یا بهره برداری از دانش فنی

مدل پنجم : سهامداری

مدل ششم : شرکت های مادرتخصصی (شرکت های سرمایه گذاری)

مدل هفتم : مشارکت در بازاریابی

مدل هشتم : روش ساخت، بهره برداری و واگذاری (BOT)

مدل نهم : واگذاری قسمتی از تولید دانش فنی و یا قراردادهای کلان

مدل دهم : بورسیه دانش بنیان(دانشجویان تحصیلات تکمیلی)

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر

به ساختمان فناوری اطلاعات و ارتباطات (طبقه اول)

حوزه برنامه‌ریزی و امور اقتصادی دانش‌بنیان

مراجعه نمائید.

شماره تماس: 55229216

آخرین ویرایش۰۶ بهمن ۱۳۹۸