فرم های لازم جهت تدریس مدرسین در دوره های آموزشی آزاد

تعداد بازدید:۱۵۹

 

 

تکمیل این فرم در فرمت word

و امضاء زنده فرم ها

 

 

تکمیل این فرم در فرمت word

استفاده از حداقل پنج منبع جدید و مطابق فرمت APA

 

 

تکمیل این فرم در فرمت word

و برای هر یک از اعضاء مشاوران برنامه درسی به طور جداگانه تهیه شود

 

 

ارسال فایل رزومه و تصویر کارت ملی برای مدرسین غیر عضو هیات علمی واحد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فایل word فرم های تکمیل شده را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایید.

tavanmandsazirey@gmail.com

آخرین ویرایش۰۱ تیر ۱۳۹۹