فرم های لازم جهت تدریس مدرسین در دوره های آموزشی آزاد

تعداد بازدید:۵۹۱

 

 

تکمیل این فرم در فرمت word

و امضاء زنده فرم ها

دانلود فرم درخواست برگزاری دوره

 

 

تکمیل این فرم در فرمت word

مشارکت حداقل دو نفر (بجز درخواست کننده) در تدوین و

همچنین استفاده از حداقل پنج منبع جدید و مطابق فرمت APA

دانلود فرم شناسنامه برنامه درسی

 

 

تکمیل این فرم در فرمت word

و برای هر یک از اعضاء مشاوران برنامه درسی به طور جداگانه تهیه شود

دانلود فرم مشاوران برنامه درسی

 

 

ارسال فایل رزومه و تصویر کارت ملی

برای مدرسین غیر عضو هیات علمی واحد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فایل word فرم های تکمیل شده را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایید.

tavanmandsazirey@gmail.com

شماره تماس 55229282 داخلی صفر

بخشنامه تاثیر تدریس و شرکت در دوره ها و کارگاه های آموزشی و تدوین برنامه های درسی مربوطه

در ارتقاء اعضای هیات علمی دانشگاه 

 

 

 

آخرین ویرایش۰۲ بهمن ۱۳۹۹