آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۷ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
شناسنامه برنامه درسیفرم های خام تدوین برنامه درسی
بازنگری برنامه درسیفرم های خام تدوین برنامه درسی
آئین نامه آموزش های تخصصی و کاربردی کوتاه مدتدفتر توانمندسازی و آموزش های کاربردی
دستورالعمل اجرایی آیین نامه حمایت از فعالیت فناورانه اعضاء هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامیامور اقتصادی دانش بنیان
آیین‌نامه حمایت از فعالیت فناورانه اعضای هیأت علمی دانشگاه آزادامور اقتصادی دانش بنیان
آیین نامه جامع بازار فناوری و سرای نوآوری دانشگاه آزاد اسلامیامور اقتصادی دانش بنیان۰۴ دی ۱۳۹۸
فلوچارت برگزاری دوره‎های آموزشی کوتاه مدت برون سازمانیآئین نامه ها
فلوچارت برگزاری دوره‎های آموزشی کوتاه مدت درون سازمانیآئین نامه ها
درخواست برگزاری دورهفرم درخواست برگزاری دوره
دستورالعمل اجرایی تقویم آموزش های کوتاه مدت کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی سال ۱۳۹۷دفتر توانمندسازی و آموزش های کاربردی
شناسنامه مشاوران برنامه درسیفرم های خام تدوین برنامه درسی
جبران کسری موظفی اعضای هیات علمی از طریق تدریس در دوره ها و کارگاه های آموزشیدفتر توانمندسازی و آموزش های کاربردی
تاثیر تدریس و شرکت در دوره ها و کارگاه های آموزشی و تدوین برنامه های درسی مربوطه در ارتقاء اعضای هیات علمی دانشگاهدفتر توانمندسازی و آموزش های کاربردی
نحوه مشارکت اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در تاسیس و اداره شرکت های دانش بنیانامور اقتصادی دانش بنیان
فرم خام طرح توجیهی کسب و کار شرکت دانش بنیانفرم های خام طرح کسب و کار
بخشنامه شرکت زنجیره خدمات تجاری سازی فناوری آزاد دانشگاهبخشنامه شرکت زنجیره خدمات تجاری سازی فناوری آزاد دانشگاهامور اقتصادی دانش بنیان
بخشنامه حمایت از تولیدات واحدهای دانشگاهی، شرکت های دانش بنیان، شفا و ..امور اقتصادی دانش بنیان
بخشنامه دانش بنیان فرهنگی،هنری و اجتماعیامور اقتصادی دانش بنیان
بخشنامه شیوه نامه حمایت از شرکت دانش بنیانامور اقتصادی دانش بنیان
فهرست کالاها و خدمات دانش بنیانامور اقتصادی دانش بنیان۰۱ دی ۱۳۹۷