آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۶ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
شناسنامه برنامه درسیفرم های خام تدوین برنامه درسی
بازنگری برنامه درسیفرم های خام تدوین برنامه درسی
آئین نامه آموزش های تخصصی و کاربردی کوتاه مدتدفتر توانمندسازی و آموزش های کاربردی
آیین‌نامه حمایت از فعالیت فناورانه اعضای هیأت علمی دانشگاه آزادامور اقتصادی دانش بنیان
آیین نامه جامع بازار فناوری و سرای نوآوری دانشگاه آزاد اسلامیامور اقتصادی دانش بنیان۰۴ دی ۱۳۹۸
فلوچارت برگزاری دوره‎های آموزشی کوتاه مدت برون سازمانیآئین نامه ها
فلوچارت برگزاری دوره‎های آموزشی کوتاه مدت درون سازمانیآئین نامه ها
درخواست برگزاری دورهفرم درخواست برگزاری دوره
دستورالعمل اجرایی تقویم آموزش های کوتاه مدت کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی سال ۱۳۹۷دفتر توانمندسازی و آموزش های کاربردی
شناسنامه مشاوران برنامه درسیفرم های خام تدوین برنامه درسی
جبران کسری موظفی اعضای هیات علمی از طریق تدریس در دوره ها و کارگاه های آموزشیدفتر توانمندسازی و آموزش های کاربردی
تاثیر تدریس و شرکت در دوره ها و کارگاه های آموزشی و تدوین برنامه های درسی مربوطه در ارتقاء اعضای هیات علمی دانشگاهدفتر توانمندسازی و آموزش های کاربردی
نحوه مشارکت اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در تاسیس و اداره شرکت های دانش بنیانامور اقتصادی دانش بنیان
فرم خام طرح توجیهی کسب و کار شرکت دانش بنیانفرم های خام طرح کسب و کار
بخشنامه شرکت زنجیره خدمات تجاری سازی فناوری آزاد دانشگاهامور اقتصادی دانش بنیان
بخشنامه حمایت از تولیدات واحدهای دانشگاهی، شرکت های دانش بنیان، شفا و ..امور اقتصادی دانش بنیان
بخشنامه دانش بنیان فرهنگی،هنری و اجتماعیامور اقتصادی دانش بنیان
بخشنامه شیوه نامه حمایت از شرکت دانش بنیانامور اقتصادی دانش بنیان
فهرست کالاها و خدمات دانش بنیانامور اقتصادی دانش بنیان۰۱ دی ۱۳۹۷
مراحل درخواست و تایید مجوز سرمایه گذاری اقتصادیامور اقتصادی دانش بنیان