آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۲ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
آیین نامه جامع بازار فناوری و سرای نوآوری دانشگاه آزاد اسلامیامور اقتصادی دانش بنیان۰۴ دی ۱۳۹۸
شناسنامه برنامه درسیفرم های خام تدوین برنامه درسی
فهرست کالاها و خدمات دانش بنیانامور اقتصادی دانش بنیان۳۰ آذر ۱۳۹۸
مستندات قانونی و آیین نامه های مربوط به ارزیابی شرکتهای دانش بنیانامور اقتصادی دانش بنیان۳۱ شهریور ۱۳۹۷
بازنگری برنامه درسیفرم های خام تدوین برنامه درسی
بخشنامه دانش بنیان فرهنگی،هنری و اجتماعیامور اقتصادی دانش بنیان۱۵ شهریور ۱۳۹۵
آئین نامه آموزش های تخصصی و کاربردی کوتاه مدتدفتر توانمندسازی و آموزش های کاربردی
فلوچارت برگزاری دوره‎های آموزشی کوتاه مدت برون سازمانیآئین نامه ها
فلوچارت برگزاری دوره‎های آموزشی کوتاه مدت درون سازمانیآئین نامه ها
درخواست برگزاری دورهفرم درخواست برگزاری دوره
دستورالعمل اجرایی تقویم آموزش های کوتاه مدت کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی سال ۱۳۹۷دفتر توانمندسازی و آموزش های کاربردی
شناسنامه مشاوران برنامه درسیفرم های خام تدوین برنامه درسی
جبران کسری موظفی اعضای هیات علمی از طریق تدریس در دوره ها و کارگاه های آموزشیدفتر توانمندسازی و آموزش های کاربردی
تاثیر تدریس و شرکت در دوره ها و کارگاه های آموزشی و تدوین برنامه های درسی مربوطه در ارتقاء اعضای هیات علمی دانشگاهدفتر توانمندسازی و آموزش های کاربردی
نحوه مشارکت اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در تاسیس و اداره شرکت های دانش بنیانامور اقتصادی دانش بنیان۱۵ فروردین ۱۳۹۵
فرم خام طرح توجیهی کسب و کار شرکت دانش بنیانفرم های خام طرح کسب و کار
بخشنامه حمایت از تولیدات واحدهای دانشگاهی، شرکت های دانش بنیان، شفا و ..امور اقتصادی دانش بنیان۲۹ مهر ۱۳۹۴
بخشنامه شیوه نامه حمایت از شرکت دانش بنیانامور اقتصادی دانش بنیان۰۷ اسفند ۱۳۹۲
برگزاری دوره های آموزشی ضمن خدمت برای کارکنان دولت با همکاری سازمان مدیریت دولتیدفتر توانمندسازی و آموزش های کاربردی
مستندات مربوط به قابلیت ترجمه گواهینامه های آموزشیدفتر توانمندسازی و آموزش های کاربردی