نمایش ۱ تا ۱۷ مورد از کل ۱۷ مورد.
عنواندانلود فایل
 
آئین نامه آموزش های تخصصی و کاربردی کوتاه مدت
دستورالعمل اجرایی تقویم آموزش های کوتاه مدت کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی سال ۱۳۹۷
جبران کسری موظفی اعضای هیات علمی از طریق تدریس در دوره ها و کارگاه های آموزشی
تاثیر تدریس و شرکت در دوره ها و کارگاه های آموزشی و تدوین برنامه های درسی مربوطه در ارتقاء اعضای هیات علمی دانشگاه
نحوه مشارکت اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در تاسیس و اداره شرکت های دانش بنیان
بخشنامه شرکت زنجیره خدمات تجاری سازی فناوری آزاد دانشگاه(تنظیم نشده)
بخشنامه حمایت از تولیدات واحدهای دانشگاهی، شرکت های دانش بنیان، شفا و ..
بخشنامه دانش بنیان فرهنگی،هنری و اجتماعی
بخشنامه شیوه نامه حمایت از شرکت دانش بنیان
فهرست کالاهای دانش بنیان
مراحل درخواست و تایید مجوز سرمایه گذاری اقتصادی
مراحل درخواست و تایید مجوز استقرار شرکت های دانش بنیان
برگزاری دوره های آموزشی ضمن خدمت برای کارکنان دولت با همکاری سازمان مدیریت دولتی(تنظیم نشده)
مستندات مربوط به قابلیت ترجمه گواهینامه های آموزشی(تنظیم نشده)
مستندات قانونی و آیین نامه های مربوط به ارزیابی شرکتهای دانش بنیان(تنظیم نشده)
کل بخشنامه های مربوط به دفتر توانمندسازی و آموزش های کاربردی(تنظیم نشده)
کل بخشنامه های حوزه برنامه ریزی و امور اقتصادی دانش بنیان(تنظیم نشده)