نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۰ مورد.
عنواندستهدانلود فایل
  
نحوه مشارکت اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در تاسیس و اداره شرکت های دانش بنیانامور اقتصادی دانش بنیان
بخشنامه شرکت زنجیره خدمات تجاری سازی فناوری آزاد دانشگاهامور اقتصادی دانش بنیان(تنظیم نشده)
بخشنامه حمایت از تولیدات واحدهای دانشگاهی، شرکت های دانش بنیان، شفا و ..امور اقتصادی دانش بنیان
بخشنامه دانش بنیان فرهنگی،هنری و اجتماعیامور اقتصادی دانش بنیان
بخشنامه شیوه نامه حمایت از شرکت دانش بنیانامور اقتصادی دانش بنیان
فهرست کالاهای دانش بنیانامور اقتصادی دانش بنیان
مراحل درخواست و تایید مجوز سرمایه گذاری اقتصادیامور اقتصادی دانش بنیان
مراحل درخواست و تایید مجوز استقرار شرکت های دانش بنیانامور اقتصادی دانش بنیان
مستندات قانونی و آیین نامه های مربوط به ارزیابی شرکتهای دانش بنیانامور اقتصادی دانش بنیان(تنظیم نشده)
کل بخشنامه های حوزه برنامه ریزی و امور اقتصادی دانش بنیانامور اقتصادی دانش بنیان(تنظیم نشده)