آیین نامه‌ها و فرم‌ها- امور اقتصادی دانش بنیان

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۳ مورد از کل ۱۳ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
دستورالعمل اجرایی آیین نامه حمایت از فعالیت فناورانه اعضاء هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامیامور اقتصادی دانش بنیان
آیین‌نامه حمایت از فعالیت فناورانه اعضای هیأت علمی دانشگاه آزادامور اقتصادی دانش بنیان
آیین نامه جامع بازار فناوری و سرای نوآوری دانشگاه آزاد اسلامیامور اقتصادی دانش بنیان۰۴ دی ۱۳۹۸
نحوه مشارکت اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در تاسیس و اداره شرکت های دانش بنیانامور اقتصادی دانش بنیان
بخشنامه شرکت زنجیره خدمات تجاری سازی فناوری آزاد دانشگاهبخشنامه شرکت زنجیره خدمات تجاری سازی فناوری آزاد دانشگاهامور اقتصادی دانش بنیان
بخشنامه حمایت از تولیدات واحدهای دانشگاهی، شرکت های دانش بنیان، شفا و ..امور اقتصادی دانش بنیان
بخشنامه دانش بنیان فرهنگی،هنری و اجتماعیامور اقتصادی دانش بنیان
بخشنامه شیوه نامه حمایت از شرکت دانش بنیانامور اقتصادی دانش بنیان
فهرست کالاها و خدمات دانش بنیانامور اقتصادی دانش بنیان۰۱ دی ۱۳۹۷
مراحل درخواست و تایید مجوز سرمایه گذاری اقتصادیامور اقتصادی دانش بنیان
مراحل درخواست و تایید مجوز استقرار شرکت های دانش بنیانامور اقتصادی دانش بنیان
مستندات قانونی و آیین نامه های مربوط به ارزیابی شرکتهای دانش بنیانامور اقتصادی دانش بنیان
کل بخشنامه های حوزه برنامه ریزی و امور اقتصادی دانش بنیانامور اقتصادی دانش بنیان