آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۲ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
آئین نامه آموزش های تخصصی و کاربردی کوتاه مدتدفتر توانمندسازی و آموزش های کاربردی
آیین نامه جامع بازار فناوری و سرای نوآوری دانشگاه آزاد اسلامیامور اقتصادی دانش بنیان۰۴ دی ۱۳۹۸
بازنگری برنامه درسیفرم های خام تدوین برنامه درسی
بخشنامه حمایت از تولیدات واحدهای دانشگاهی، شرکت های دانش بنیان، شفا و ..امور اقتصادی دانش بنیان۲۹ مهر ۱۳۹۴
بخشنامه دانش بنیان فرهنگی،هنری و اجتماعیامور اقتصادی دانش بنیان۱۵ شهریور ۱۳۹۵
بخشنامه شیوه نامه حمایت از شرکت دانش بنیانامور اقتصادی دانش بنیان۰۷ اسفند ۱۳۹۲
برگزاری دوره های آموزشی ضمن خدمت برای کارکنان دولت با همکاری سازمان مدیریت دولتیدفتر توانمندسازی و آموزش های کاربردی
تاثیر تدریس و شرکت در دوره ها و کارگاه های آموزشی و تدوین برنامه های درسی مربوطه در ارتقاء اعضای هیات علمی دانشگاهدفتر توانمندسازی و آموزش های کاربردی
جبران کسری موظفی اعضای هیات علمی از طریق تدریس در دوره ها و کارگاه های آموزشیدفتر توانمندسازی و آموزش های کاربردی
درخواست برگزاری دورهفرم درخواست برگزاری دوره
دستورالعمل اجرایی تقویم آموزش های کوتاه مدت کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی سال ۱۳۹۷دفتر توانمندسازی و آموزش های کاربردی
شناسنامه برنامه درسیفرم های خام تدوین برنامه درسی
شناسنامه مشاوران برنامه درسیفرم های خام تدوین برنامه درسی
فرم خام طرح توجیهی کسب و کار شرکت دانش بنیانفرم های خام طرح کسب و کار
فلوچارت برگزاری دوره‎های آموزشی کوتاه مدت برون سازمانیآئین نامه ها
فلوچارت برگزاری دوره‎های آموزشی کوتاه مدت درون سازمانیآئین نامه ها
فهرست کالاها و خدمات دانش بنیانامور اقتصادی دانش بنیان۳۰ آذر ۱۳۹۸
کل بخشنامه های مربوط به دفتر توانمندسازی و آموزش های کاربردیدفتر توانمندسازی و آموزش های کاربردی
کلیه فرم های مربوط به برگزاری دوره تخصصیفرم ها
مستندات قانونی و آیین نامه های مربوط به ارزیابی شرکتهای دانش بنیانامور اقتصادی دانش بنیان۳۱ شهریور ۱۳۹۷